Slovenská obchodná a priemyselná komora
Regionálna komora Žilinahttp://za.scci.sk/infobod/ - stránka Infobodu ČR-SR
http://www.sopk.sk/ - stránka SOPK centrála (Žilinská RK - klikni vľavo, dole)
http://www.interbiznis.sk/ - stránka biznis informácií
http://www.viator.sk/ - stránka turistických informácií
http://www.spok.sk/ - stránka Slovensko-poľskej obchodnej komory
http://za.scci.sk/online - ONLINE prihlásenie na niektoré aktivity SOPK Žilina
http://za.scci.sk/predstavenstvo - dokumenty na zasadnutie Predstavenstva SOPK Žilina